Film instruktażowy pokazujący jak złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę