Film instruktażowy pokazujący jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości